From complaints to ideas – we want to know about it! / Klagtes óf gedagtes – ons wil dit alles hoor!

Whenever a big group of people gather in one environment, it usually creates an atmosphere of excitement, fun, and community. Just think of the excited atmosphere that usually accompanies major sport events. We usually feel like we need to share this feeling, and thanks to the technology and social media offered by smart phones, sharing these moments is now easier than ever. With thousands of … Continue reading From complaints to ideas – we want to know about it! / Klagtes óf gedagtes – ons wil dit alles hoor!

Elkeen hier het ʼn reg… / Every person has a right…

Menseregte is die basiese vryhede en regte waarop elke persoon geregtig is, veral in verwysing tot elkeen se reg tot lewe, vryheid van denke, vryheid van uitdrukking, en gelykheid. Die Verenigde Nasies se Universele Verklaring van Menseregte stel dit as volg: “Alle menslike wesens word vry gebore, met gelyke waardigheid en regte; hulle beskik oor rede en gewete en behoort in die gees van broederskap … Continue reading Elkeen hier het ʼn reg… / Every person has a right…

Ontspan, registrasie by die NWU is ’n vulletjie! / Registering at the NWU is easy peasy!

Teen dié tyd het jy al jou NWU studentenommer en jou verblyf is (hopelik) gefinaliseer. Die belangrikste ding wat nou voorlê – behalwe natuurlik dat jy moet opdaag – is om as student te registreer. Dan eers kan jy amptelik begin klas draf. Registreer jy nie, is jy niks meer as ʼn rondloopkind wat jou ouers ’n duur rat voor die oë draai nie. Studente … Continue reading Ontspan, registrasie by die NWU is ’n vulletjie! / Registering at the NWU is easy peasy!

Everything about Wifi, software, and emails / Alles oor WiFi, sagteware en e-posse

We live in a time during which the world revolves around internet, smart phones, apps, and digital communication. You probably find the mere thought of having to survive without these things frigthening. To leave you feeling as comfortable as possible on any of the three campuses of the North-West University, we invest millions of rands in the latest technology each year – all within your … Continue reading Everything about Wifi, software, and emails / Alles oor WiFi, sagteware en e-posse

Protection Services – there to keep you safe! / Beskermingsdienste – daar om jou veilig te hou!

  You may be aware of the North-West University’s terrific reputation when it comes to safety on our three campuses. It’s no wonder that the Potchefstroom Campus has been appointed the safest campus in the country. In order to continue achieving these safety levels, a big responsibility and job rests on the shoulders of NWU Protection Services – the officials who are making your safety … Continue reading Protection Services – there to keep you safe! / Beskermingsdienste – daar om jou veilig te hou!