We embrace our University Anthem / Ons omarm ons universiteitslied

You know that goosebump feeling when the National Anthem is performed right before a big sporting event… few things united our nation the way “Nkosi Sikelel’ iAfrika” does! Students and personnel at the North-West University experience the same feelings of community, pride, and thankfulness when we sing our university anthem. Next year, once you have become a true NWU student next year, this song will … Continue reading We embrace our University Anthem / Ons omarm ons universiteitslied

From complaints to ideas – we want to know about it! / Klagtes óf gedagtes – ons wil dit alles hoor!

Whenever a big group of people gather in one environment, it usually creates an atmosphere of excitement, fun, and community. Just think of the excited atmosphere that usually accompanies major sport events. We usually feel like we need to share this feeling, and thanks to the technology and social media offered by smart phones, sharing these moments is now easier than ever. With thousands of … Continue reading From complaints to ideas – we want to know about it! / Klagtes óf gedagtes – ons wil dit alles hoor!

Elkeen hier het ʼn reg… / Every person has a right…

Menseregte is die basiese vryhede en regte waarop elke persoon geregtig is, veral in verwysing tot elkeen se reg tot lewe, vryheid van denke, vryheid van uitdrukking, en gelykheid. Die Verenigde Nasies se Universele Verklaring van Menseregte stel dit as volg: “Alle menslike wesens word vry gebore, met gelyke waardigheid en regte; hulle beskik oor rede en gewete en behoort in die gees van broederskap … Continue reading Elkeen hier het ʼn reg… / Every person has a right…

Student Councils – here to represent! / Studenterade – hier om jou te verteenwoordig!

If you only recently finished your final year in school, you’ll be familiar with your school’s leadership structure – we often refer to prefects or the pupils’ council. The North-West University also has a leadership corps, amongst which is the overhead NWU Student Representative Council (SRC), as well as separate Student Campus Councils (SCC) for each campus. The SRC is made up of 15 members … Continue reading Student Councils – here to represent! / Studenterade – hier om jou te verteenwoordig!

Ontspan, registrasie by die NWU is ’n vulletjie! / Registering at the NWU is easy peasy!

Teen dié tyd het jy al jou NWU studentenommer en jou verblyf is (hopelik) gefinaliseer. Die belangrikste ding wat nou voorlê – behalwe natuurlik dat jy moet opdaag – is om as student te registreer. Dan eers kan jy amptelik begin klas draf. Registreer jy nie, is jy niks meer as ʼn rondloopkind wat jou ouers ’n duur rat voor die oë draai nie. Studente … Continue reading Ontspan, registrasie by die NWU is ’n vulletjie! / Registering at the NWU is easy peasy!