#MyNWU – Quality education recognized globally / #MyNWU – Kwaliteit onderrig wat internasionaal erken word

8

We’re looking forward with you to this exciting new chapter in your life – studying at the best university in the country! The NWU is just the place to shape you into the person you’re meant to become professionally. Here we prepare you to reap the fruits of your labour for the rest of your life.

We’d love to tell you more about why the NWU’s internationally recognized qualifications are so well-esteemed.

Only established in 2004, the NWU is currently the second-biggest university in South Africa. On top of that, the university received an impressive five out of five stars in the 2018 QS gradation for teaching and employability of students; furthermore several subject groups and study fields from our university have also received international recognition.

In the 2019 Academic Ranking of World Universities (ARWU), the Shanghai Ranking Consultancy’s recently placed the NWU’s Geography, Psychology, Environmental Sciences, and Mathematics departments were recently all placed within the top 500 amongst 1 600 universities from 83 countries! The subject division Tourism was placed in the top 200 around the world, and the subject field for Mining and Mineral Engineering is in the global top 100.

The subject divisions Politics and Education is under the top 400, while the NWU’s subject field Atmospheric Sciences fell within the top 300. The NWU is also one of only two South African universities where both Atmospheric Sciences and Mathematics came into the global top 500.

Across our three campuses we had more than 65 900 contact- and distance learning students in 2019, of which 65.2% were women.

While you have probably already decided on which campus you would like to attend class, it is still important to know a little bit more of the other campuses in the NWU family.

Potchefstroom

Our campus in Potchefstroom is the oldest and biggest site of the NWU family, with 44 903 students registered here in 2019. All full-time graduate classes are available in both Afrikaans and English, whether by means of parallel medium classes, or educational interpretation. Potch is home to most of the NWU’s research units and representatives from the National Research Foundation.

Mafikeng

Mahikeng, capital of the North-West province, is the site of the second-biggest NWU campus – 13 486 students were registered here in 2019. Its country setting makes this campus ideal for academic programs with a focus on rural development.

Vaal Triangle

Located in a proclaimed nature reserve on the banks of the Vaal River in Vanderbijlpark, this campus offers a diverse student population in a unique environment. Several wild animals walk the grounds of this campus, where 7 546 students attended class in 2019. The Vaal Triangle campus is focused on contributing to the skills and knowledge of Gauteng, serving as a catalyst for economic growth.

As we like to say, where the willow trees grow and the thorn tree spreads its shade, there you will grow in knowledge… welcome to the North-West University! We can’t wait to receive you!

*2019 statistics are only provisional

#MyNWU – Kwaliteit onderrig wat internasionaal erken word

Ons sien saam met jou uit na hierdie opwindende nuwe hoofstuk in jou lewe – student-wees aan die beste universiteit in die land! Die NWU is nét die plek om jou te vorm sodat jy kort voor lank ʼn professionele loopbaan kan betree. Hier berei ons jou voor om vir die res van jou lewe die vrugte van jou harde werk te pluk.

Ons vertel jou graag meer oor waarom die NWU se internasionaal-erkende kwalifikasies so hoog geag word.

Die NWU is in 2004 gestig en is tans die tweede grootste universiteit in die land! Buiten dit het die NWU in 2018 ’n indrukwekkende vyf uit vyf sterre in die QS-gradering ontvang vir onderrig-leer en indiensneembaarheid van studente; verder geniet verskeie van ons vakgroepe en studievelde ook lofwaardige internasionale aansien.

Die Shanghai Ranking Consultancy se wêreldwye akademiese rangorde van wêreld-universiteite (ARWU) het die NWU se Geografie, Sielkunde en Omgewingswetenskappe en Wiskunde onlangs onder die top 500 ter wêreld geplaas – dít uit ’n groep van 1 600 universiteite in 83 lande! Die vakgroep Toerisme word wêreldwyd in die top 200 geag, en ons vakgebied Mynbou- en Mineraalingenieurswese is onder die wêreld se top 100 ingedeel.

Die vakgroeperings Politiek en Opvoedkunde is onder die top 400, terwyl die NWU se vakgroep Atmosferiese Wetenskappe in die top 300 val.

Die NWU is een van slegs twee Suid-Afrikaanse universiteite waar Atmosferiese wetenskappe én Wiskunde albei in die top 500 ter wêreld lê.

Regoor ons drie kampusse het ons in 2019 meer as 65 900 kontak- en afstandsleer studente agter die boeke gehad. Daarvan was 65.2 % vroue en 34.8 % mans.

Hoewel jy waarskynlik reeds besluit het op watter een van die drie NWU-kampusse jy gaan studeer, is dit tog belangrik om ook bietjie meer te weet van die ander kampusse in die NWU-familie:

Potchefstroom

Die kampus in Potchefstroom is die grootste en oudste NWU-kampus, met 44 903 studente ingeskryf in 2019. Alle voltydse voorgraadse klasse is beskikbaar in Afrikaans sowel as Engels, hetsy deur middel van parallelmediumklasse of opvoedkundige tolking. Die kampus is die tuiste vir die meeste van die NWU se navorsingsuitsette en Nasionale Navorsingstigtinggegradeerde navorsers.

Mafikeng

Mahikeng, die hoofstad van die Noordwes provinsie, huisves die tweede-grootste van die NWU se drie kampusse – in 2019 was 13 486 studente hier ingeskryf. Die kampus se plattelandse ligging is ideaal vir akademiese programme met ’n fokus op landelike ontwikkeling.

Vaaldriehoek

Die kampus in Vanderbijlpark, geleë op die oewer van die Vaalrivier in ’n geproklameerde natuurreservaat, het ʼn diverse studenteprofiel in ’n unieke omgewing. Verskeie spesies wild wei op die kampusgronde. Die kampus, waar 7 546 studente in 2019 geregistreer was, fokus daarop om by te dra tot die vaardighede en kennis van Gauteng, en tree op as katalisator vir ekonomiese groei.

Soos ons graag sê, waar die wilgers welig spruit, of die doringboom sy skadu sprei, daar sal jy groei in kundigheid. Welkom by die Noordwes-Universiteit! Ons kan nie wag om jou te ontvang nie.

*Syfers vir 2019 is slegs voorlopig.

Leave a Reply