Provisionally of fully accepted – what does it mean? / Voorwaardelike of onvoorwaardelike keuring – wat is die verskil?

Untitled-1Artboard-1-copy-8

You have been informed that your application to university has been received and that you are provisionally of fully accepted into the NWU. What on earth does that mean, though? In this blog, we shed more light on the meaning of this.

Provisionally accepted

Provisional selection takes place when applicants still have to write their National Senior Certificate (NSC) or equivalent examination, or when you have applied for a selection program. Selection programs are those with more qualifying applicants than available places, for example Bachelor of Nursing Science, Bachelor of Social Work, Bachelor of Education, Bachelor of Laws or Bachelor of Social Sciences (Psychology). You will be notified if you need to write a selection test.

Provisional admission is not a final admission, but is dependent on the final results of the National Senior Certificate (or equivalent) or a selection process in the case of selection programs.

To put it plainly, for applicants who still have to complete their National Senior Certificate (or equivalent), final selection can only take place during January (10 days after the NSC results have been released by the Department of Higher Education and Training).

Fully accepted

Those applicants who have already completed their National Senior Certificate and who comply with the admission requirements can already be fully accepted. They passed grade 12 and are in possession of the National Senior Certificate. Lucky them!

Do you get the picture? For more information about studying at the NWU, visit our website at www.nwu.ac.za.

By following this blog you will also receive interesting and helpful information about your studies for next year. NWU – It all starts here!

Voorwaardelike of onvoorwaardelike keuring – wat is die verskil?

Jy is in kennis gestel dat die universiteit jou aansoek ontvang het – jy is óf voorwaardelik óf onvoorwaardelik gekeur vir studies aan die NWU! Maar wat beteken dit nou eintlik? Volg hierdie skakel om meer daaroor te lees…

Voorwaardelike keuring

Voorwaardelike keuring vind plaas wanneer aansoekers nog hul Nasionale Senior Sertifikaat of gelyke eksamen moet skryf, of wanneer jy vir ’n keuringsprogram aansoek gedoen het. Keuringsprogramme is kursusse met meer aansoeke as ruimte vir studente, soos grade in Verpleging, Maatskaplike Werk, Onderwys, Regte, of Sosiale Wetenskappe (Sielkunde). Jy sal in kennis gestel word indien jy ’n keuringstoets moet skryf.

Voorwaardelike keuring is nie finale toelating tot die universiteit nie! Dit is afhanklik van die Nasionale Senior Sertifikaat (of gelyke), of ’n keuringsproses vir sekere studierigtings.

Om dit eenvoudig te stel, universiteitstoelating vir aansoekers wat nog die Nasionale Senior Sertifikaat (of gelyke) moet verwerf, kan eers in Januarie plaasvind (10 dae nadat die Departement van Hoër Onderrig en Opleiding die NSS-uitslae bekend gemaak het).

Totale keuring

Diegene wat reeds die Nasionale Senior Sertifikaat ontvang het, kan nou reeds volle toelating kry. Dié aansoekers het reeds Graad 12 geslaag en beskik oor ’n Nasionale Senior Sertifikaat – hoe gelukkig is hulle!

Kry jy die prentjie? Vir meer inligting oor die NWU, besoek ons webblad by www.nwu.ac.za.

Deur dié blog te begin volg, gaan jy ook interessante en nuttige inligting oor jou studies en voorbereidings vir volgende jaar ontvang. NWU – dit begin alles hier!

Leave a Reply