Open days and study fields / Opedae en studierigtings

Study fields

Consider the upcoming NWU Open Days as your “first date” with us. We’re counting down the days to meet you. This is where you’ll get a first taste of the abundant student life awaiting you – a student life that will not only let you make new friends and get to know yourself on a new level, but will also let you grow to your full potential, allowing you to make viable career choices. You do, however, need to approach this new chapter in your life with an open mind. You will have to let the University, your studies, exams, and assignments shape you into a capable individual who is fully prepared to enter the professional world.

The Open Days will be separated into two sessions, ensuring that all visitors receive as much information as possible. To view the various programs on each campus, and plan accordingly, click on the following link: http://studies.nwu.ac.za/open-days

In these programs, you will notice that we’re offering you guided visits to the faculties of your choice. This is an important part of our first meeting – you field of study is the primary reason for attaining tertiary education, after all! You will see students holding big signs, representing the various faculties, call you closer.

This is your opportunity to learn more about the course of your choice. Have you been wondering what career you might be able to follow after completing your studies? This is precisely what you would be able to ask these academic representatives. Do you want to double check whether you are meeting the academic requirements for your course? Or are you simply interested in finding the best way to prepare for your studies? We know just how important these questions are to you, and we have trained our academic representatives to give you the right answers. They will share firsthand information about the relevant course and faculty.

At the NWU, you are not just another number, but an individual. You have your own, unique worries, questions, and excitement. That is why we’re offering you this opportunity to gain more information relating to your field of study. Each faculty and study field is excited to meet and welcome you as a member of their team. At the Open Days, stay on the lookout for information brochures being handed out, and use every chance to get your questions answered. This is your chance to open the doors to your future!

Opedae en studierigtings

Die opkomende NWU Opedae kan as jou ‘first date’ met ons gesien word. Ons is besig om die dae af te tel tot ons jou kan ontmoet! Dit is hier waar jy ‘n kykie in jou toekoms sal kry van ‘n oorvloedige studentelewe wat op jou wag. ‘n Studentelewe waar jy nie net nuwe vriende sal maak en jouself beter sal leer ken nie, maar ook ‘n tyd waar jy sal groei om jou volle potensiaal te bereik en lewensvatbare beroepskeuses sal maak. Jy moet egter met ‘n oop gemoed hierdie fase van jou lewe binne gaan en toelaat dat die Universiteit, jou studies, eksamens en opdragte jou skoei in ‘n volwaardige individu wat reg is vir die beroepswêreld.  

Die Opedae word in twee sessies opgedeel sodat ons alle nuwe gesigte met die groot hoeveelheid inligting kan akkommodeer. Volg gerus hierdie skakel om die onderskeie programme op al drie kampusse te sien en jou beplanning daarvolgens te tref: http://studies.nwu.ac.za/af/opedae

Jy sal in die program sien dat daar ‘n geleentheid is vir begeleiding na die fakulteite van jou keuse. Hierdie is ‘n belangrike deel van ons eerste ontmoeting, aangesien jou studierigting immers die primêre rede van jou tersiêre opleiding is. Jy sal studente, wat akademiese verteenwoordigers vir elke fakulteit is, met groot plakkate sien wat jou nader wink.

Hier is nou jou geleentheid om meer inligting rondom jou spesifieke kursus in te win. Wonder jy watter beroep jy kan volg aan die einde van jou studies? Dis presies die vraag wat jy aan die akademiese verteenwoordigers kan vra. Wil jy net weer dubbel seker maak oor die akademiese vereistes vir hierdie rigting? Of, wil jy sommer net weet watter benodighede jy solank moet reg kry vir jou studies? Hierdie is alles vrae wat ons weet vir jou belangrik is en wat die opgeleide verteenwoordigers met genoegsame kennis vir jou sal beantwoord. Hulle is almal studente wat vir jou eerstehandse inligting kan gee oor jou kursus of fakulteit.

By die NWU is jy nie net ‘n nommer nie, maar ‘n individu! Elk, met eie bekommernisse, vrae en opgewondenheid. Daarom, stel ons vir jou hierdie geleentheid beskikbaar om meer inligting rakende jou studierigting te kry. Elke fakulteit en studierigting is besonders opgewonde om jou te ontmoet en jou as deel van ons span te verwelkom. Kyk uit vir inligtingsblaadjies of pamflette wat uitgedeel sal word. Maak gebruik van al hierdie geleenthede tydens ons Opedae om al jou vrae te vra en maak die deure na jou toekoms wawyd oop!

Leave a Reply