Finances becoming a pain? / Finansies ʼn kopseer?

Bursaries and Loans

The North-West University is excited to meet you at one of our upcoming open day events that are being hosted soon. We are convinced that the atmosphere on campus will attracts you, and that you’ll find a spot to settle in and start building your future in no time. We also realise that by then, some issues might already be worrying you; one of these pressing matters is likely to be finances. Take a moment to stop and take a breath, because the NWU has several financial support options that you are sure to benefit from.

Since you’ll be becoming a part of the NWU family shortly, we trust that you won’t think twice about coming to us with your financial troubles. We are happy to help wherever we can. No student who has the potential to make a difference in this world should ever be held back by financial troubles. That is why the NWU has several ways to help solve your financial worries.

Various bursarie and loan opportunities are available to each student in order to assist all students with their unique situations. The first option is a NSFAS-bursary or loan, applied for by filling out an application form from the internet. Click on the following link for more information: http://studies.nwu.ac.za/studies/bursaries-and-loans

The Funza Lushaka is deal for prospective teachers. If this shoe fits, follow the link to check if you qualify and download the online application form: http://studies.nwu.ac.za/financial-support-services/bursaries-teachers

Academic merit bursaries are automatically rewarded to students with good grades. It serves as brilliant motivation to study hard and keep your marks tip top! The NWU even gives discount to students with more than one sibling also studying at the unitversity. Leadership bursaries are awarded to those students who already proved their worth at school; if you served as head girl or head boy in high school, you are destined to apply for this bursary.

Arts and culture play is a big part of our university’s personality. For this reason, we motivate our students to participate in the arts on any of our three campuses. By doing this, you stand the chance of being awarded a bursary for your outstanding talent and hard work. These bursaries are valid for one year, and prospective students can apply online.

Don’t fret if you do not fall inside any of these categories. You can still apply for a general support bursary. It is of the utmost importance to the NWU that will fokus on growing into your full potential. You can only do that if you’re not up all night, trying to figure out how you are going to pay for next semester’s studies.

For more information on bursaries and loans, follow the following link: http://studies.nwu.ac.za/studies/bursaries-and-loans

Finansies ʼn kopseer?

Die Noordwes-Universiteit sien uit om jou by een van ons opedae wat eersdaags aangebied word, te verwelkom! Ons is oortuig daarvan dat jy die kampusatmosfeer aanloklik sal vind en vinnig by ‘n plekkie op kampus sal inskakel waar jy aan jou toekoms kan begin werk. Ons weet ook egter dat daar teen hierdie tyd dalk ‘n paar bekommernisse in jou agterkop skuil. Een van hierdie knaende krisisse mag dalk finansies wees. Jy kan stop en diep asemhaal, want die NWU het ‘n hele paar finansiële ondersteuningsopsies waarby jy kan baat vind.

Ons ontvang jou binnekort as deel van die NWU-familie, so moet daarom nie skroom om na ons toe te kom met finansiële probleme nie. Ons help graag waar ons kan. Geen student wat die potensiaal het om ‘n verskil in hierdie wêreld te maak, moet ooit teruggehou word as gevolg van finansies nie. Juis vir hierdie redes, het die NWU ‘n verskeidenheid moontlikhede van waar ons hulp kan aanbied.

Daar is menigte beurse- en leningsgeleenthede tot elke student se beskikking, om sodoende alle studente met hulle unieke situasies te akkommodeer. Die eerste opsie, is ‘n NSFAS-beurs of lening met ‘n aansoekvorm aanlyn beskikbaar. Volg gerus hierdie skakel vir meer inligting: http://www.nwu.ac.za/af/voorgraadse-lenings

Die Funza Lushaka Onderwysbeurs is ideaal vir voornemende onderwysstudente. As hierdie skoen jou pas, volg die skakel om te sien of jy kwalifiseer en om die aansoekvorm af te laai: http://www.nwu.ac.za/af/onderwysbeurse

Akademiese merietebeurse word outomaties aan studente met goeie punte toegeken. Dit dien as uitstekende motivering om hard te werk en jou punte tip-top hou! Die NWU gee selfs afslag aan gesinne waar meer as een boetie of sussie tans besig is om te studeer.

Leierskapbeurse word toegeken aan diegene wat op skool reeds hulle staal gewys het. As jy dalk hoofmeisie of hoofseun in jou hoërskool was, is die leierskapbeurs ook vir jou beskore.

By die NWU is kuns en kultuur ook ‘n groot deel van ons persoonlikheid, daarom moedig ons studente aan om ook by die kuns- en kultuuraktiwiteite op enige van ons drie kampusse betrokke te raak. Jy kan hierdeur moontlik beloon word met ‘n beurs vir jou uitnemende talent en harde werk. Hierdie beurse is vir een jaar geldig en jy kan maklik aanlyn aansoek doen.

As jy nie in een van hierdie kategorieë val nie, moenie bekommer nie, jy kan ook aansoek doen vir ‘n algemene ondersteuningsbeurs. Dit is vir die NWU van uiterse belang dat elke student moet fokus om te groei en om hulle volle potensiaal te bereik. Jy kan dit slegs doen as jy nie in die aande moet wakker lê en wonder waarvandaan die volgende semester se finansies vandaan sal kom nie.

Vir meer inligting oor beurse en lenings, volg gerus hierdie skakel: http://studies.nwu.ac.za/af/studies/beurse-en-lenings.

Leave a Reply