Protection Services – there to keep you safe! / Beskermingsdienste – daar om jou veilig te hou!

 

You may be aware of the North-West University’s terrific reputation when it comes to safety on our three campuses. It’s no wonder that the Potchefstroom Campus has been appointed the safest campus in the country. In order to continue achieving these safety levels, a big responsibility and job rests on the shoulders of NWU Protection Services – the officials who are making your safety on campus their first priority. They ensure that crime is restricted, that traffic flows, and that specialized personnel investigate crimes in order to promptly stop criminals in their tracks.

Each of the three NWU campuses has its own Protection Services department, run by Mr. Des Ayob – a former police officer in the department of crime intelligence.

All on-campus traffic is regulated by registering vehicles, granting parking disks, and restricting vehicles to certain areas on campus. They are also in charge of the reservation and letting of parking bays and covered parking; they investigate car accidents; and they practice access control. Certain traffic regulations are enforced to ensure an orderly flow of traffic, and to maximize the use of parking space. Protection Services control access control on campus through electronic card control, scanning of licenses, and regulating vehicle and pedestrian systems.

Protection Services’ patrol and crime prevention units, along with the ambulance and fire control units has the best tools and apparatus with which to protect human life, property, and buildings. Each campus has a control office that is manned 24 hours.

The goal of Protection Services includes the prevention and fight of anything that might jeopardize the safety and security of the campus community. They investigate crime and attempt to deal with the causes of crimes on each campus.

Infographic Protection Service.png

Visit Protection Services any time, day or night, or contact them on these numbers:

Mafikeng Campus

Access Cards                      018 389 2395

Keys                                     018 389 2010

Parking Reservations       018 389 2796

Fines                                    018 389 2796 / 018 389 2389

Emergencies                     018 389 2277 / 018 389 2167

 

Potchefstroom Campus

Access Cards                      018 299 2209

Keys                                     018 299 1929

Parking Disks                     018 299 2775

Parking Reservations       018 285 2650

Fines                                    018 299 4402

Emergencies                      018 299 2211 / 018 299 2215 / 018 299 1110

 

Vaal Triangle Campus

Access Cards                      016 910 3130

Keys                                     016 910 3132

Parking Disks                     016 910 3130

Parking Reservations       016 910 3130

Fines                                    016 910 3132

Emergencies                      016 910 3339

Beskermingsdienste – daar om jou veilig te hou!

Jy weet dalk dat die Noordwes-Universiteit ’n baie goeie reputasie het wanneer dit kom by die veiligheid van die drie kampusse; dit is ook geen wonder dat die Potchefstroomkampus as die veiligste kampus in die land aangewys is nie. Om dit te vermag en vol te hou, rus ’n reuse werk en verantwoordelikheid op die skouers van die NWU Beskermingsdienste – die kampus se eie owerhede wat jóú veiligheid hul eerste prioriteit maak. Hulle sien toe dat misdaad bekamp word, dat verkeervloei glad verloop en dat misdaadondersoeke deur gespesialiseerde personeel uitgevoer word om misdadigers so gou moontlik in hul spore te stuit.

Die NWU se drie kampusse beskik elkeen oor ’n Beskermingsdienste-afdeling wat deur Mnr. Des Ayob, ’n voormalige polisiebeampte in die misdaadintelligensie-afdeling, bestuur word.

Kampusverkeer word beheer deur voertuie te registreer, parkeerskyfies uit te reik, en voertuie tot sekere areas te beperk. Beskermingsdienste is ook verantwoordelik vir die bespreking en verhuring van parkeerareas en onderdakparkering, en die ondersoek van voertuigongelukke. Danksy die implementering van verkeersregulasies kan verkeer ordelik vloei en die word parkeerruimtes optimaal benut. Toegangsbeheer op die kampusse word toegepas deur elektroniese kaartbeheer, lisensieskanderings, en die regulering van voertuig- en voetgangerstelsels.

Beskermingsdienste se patrollie- en misdaadvoorkomingsdienste, tesame met ondersteunende ambulans- en brandweerdienste, gebruik die beste beskikbare toerusting om menselewens, eiendom en geboue beter te beskerm. Elke kampus beskik oor ’n beheerkamper wat voltyds beman word.

Verder beoog Beskermingsdienste ook om enige bedreigings vir die kampusgemeenskap se veiligheid en sekuriteit te voorkom en te bestry. Hulle ondersoek misdaad en wend pogings aan om die oorsake van dié misdaad op elk van die kampusse te aan te spreek.

Infographic Protection Service Afrikaans.png

Jy kan enige tyd van die dag of nag by Beskermingsdienste aanklop, of kontak hulle by:

Mafikengkampus

Toegangskaarte                018 389 2395

Sleutels                               018 389 2010

Parkeerbesprekings          018 389 2796

Boetes                               018 389 2796 / 018 389 2389

Noodgevalle                     018 389 2277 of 018 389 2167

 

Potchefstroomkampus

Toegangskaarte                018 299 2209

Sleutels                               018 299 1929

Parkeerskyfies                   018 299 2775

Parkeerbesprekings          018 285 2650

Boetes                               018 299 4402

Noodgevalle                      018 299 2211 of 018 299 2215 of 018 299 1110

 

Vaaldriehoekkampus

Toegangskaarte                016 910 3130

Sleutels                               016 910 3132

Parkeerskyfies                   016 910 3130

Parkeerbesprekings          016 910 3130

Boetes                               016 910 3132

Noodgevalle                      016 910 3339

 

 

Leave a Reply