3 Replies to “Difference between a campus and a town residence”

  1. Hoe werk die inskrywings vir die Kampus-koshuis. Daar was net by aansoeke iets voorgestel en nerens word daar inskrywings op webtuiste gevind nie

  2. I think Campus Residence is the best one because there’s no need for students to buy furniture and other stuff.

Leave a Reply