#MyNWU – your options are manifold! / #MyNWU – jou opsies is legio!

Afrikaans volg:

Our campuses

#MyNWU – your options are manifold!

So, you made the choice to study at the North-West University… Congratulations, you made the right choice! This is the place that will shape and prepare you for the professional world. Here, we prepare you to reap the fruits of your hard work for the rest of your life. But rest assured, it’s not all about book wisdom… We may not have founded the uniqueness of student life, but we certainly perfected it. Prepare for the best time of your life!

The NWU was founded in 2004 and is currently the second biggest university in the country. On top of that, the QS World University Rankings recently place the NWU amongst the top 5% of universities around the world.

In 2018, more than 68 300 contact- and distance learning students were registered at the NWU, 65.5% of which were women.

You probably already decided which of the three NWU campuses you want to attend. Yet, it is still important to get to know the other campuses in the NWU family.Infographics web_Page_10

Potchefstroom

This is the biggest and oldest NWU campus, with 47 338 students entered here in 2018. All fulltime pre-graduate classes are available in both Afrikaans and English, either by ways of parallel medium classes, or educational interpreting. The campus is home to most of the NWU’s research units and researchers rated with the National Research Foundation.

Mafikeng

Mahikeng, the capital of the North-West province, has an international atmosphere, with 431 students from 33 different countries attending courses here in 2018. It’s the second-biggest of the three NWU campuses, with 13 011 students registered here in 2018. Its country location makes this campus ideal for academic programs with a focus on rural development.

Vaal Triangle

The Vaal Triangle campus is situated inside a proclaimed nature reserve on the banks of the Vaal River in Vanderbijlpark. This campus has a diverse student profile and a unique environment. Several species of wildlife inhabit the campus grounds. The main focus of the Vaal Triangle Campus, where 7 859 students were registered in 2018, is to add to the skills and expertise of the Gauteng region, serving as catalyst for economic growth.

So, where three strong streams flow, Africa stands proud and tall, teaching tomorrow’s leaders… Welcome to the North-West University! We can’t wait to become your new home.

*2018 numbers have not been audited

#MyNWU – jou opsies is legio!

So, jy het gekies om aan die Noordwes-Universiteit te studeer. Baie geluk! Jy het die regte besluit geneem. Hierdie is die plek wat jou sal slyp om kort voor lank ʼn professionele loopbaan te betree. Hier berei ons jou voor om jou lewe lank die vrugte te pluk van harde werk. Wees egter gerus – dit gaan darem nie alles nét oor akademie nie. Ons het nou wel nie die uniekheid van studentelewe begin nie, maar ons het dit vervolmaak! Wees gereed vir die beste tyd van jou lewe!

Die NWU bestaan sedert 2004 en is tans die tweede grootste universiteit in die land! Buiten dit, is die NWU pas weer deur die QS Rangorde vir Universiteite onder die top 5% van alle universiteite ter wêreld aangewys.

Die NWU het in 2018 meer as 68 300 kontak- en afstandsleer studente agter die boeke gehad. Daarvan was 65.5% vroue en 34.4% mans.

Jy het waarskynlik reeds gekies op watter een van die drie NWU-kampusse jy sal studeer. Dit is tog belangrik om ook bietjie meer te weet van die ander kampusse in die NWU-familie:

Infographics web_Page_11

Potchefstroom

Die kampus in Potchefstroom is die grootste en oudste NWU-kampus, met 47 338 studente ingeskryf in 2018. Alle voltydse voorgraadse klasse is in Afrikaans sowel as Engels beskikbaar, hetsy deur middel van parallelmediumklasse of opvoedkundige tolking. Die kampus is die tuiste vir die meeste van die NWU se navorsingsuitsette en Nasionale Navorsingstigtinggegradeerde navorsers.

Mafikeng

Mahikeng, die hoofstad van die Noordwes provinsie, het ’n internasionale atmosfeer, met 431 studente wat uit 33 verskillende lande ingeskryf was in 2018. Dit is die tweede-grootste van die NWU se drie kampusse, met 13 011 ingeskrewe studente in 2018. Die kampus se plattelandse ligging is ideaal vir akademiese programme met ’n fokus op landelike ontwikkeling.

Vaaldriehoek

Die kampus in Vanderbijlpark, geleë in ’n geproklameerde natuurreservaat op die oewer van die Vaalrivier, het ʼn diverse studenteprofiel in ’n unieke omgewing. ʼn Verskeidenheid wildspesies wei op die kampusgronde. Die kampus, wat 7 859 geregistreerde studente in 2018 gehad het, fokus daarop om by te dra tot die vaardighede en kennis van die Gauteng-streek, en tree op as katalisator vir ekonomiese groei.

So, waar die wilgers welig spruit, of die doringboom sy skadu sprei, daar sal jy groei in kundigheid. Welkom by die Noordwes-Universiteit! Ons kan nie wag om jou te ontvang nie.

*Syfers vir 2018 is slegs voorlopig.

Leave a Reply