Did you choose the right field of study? / Is jou studierigting die regte keuse?

Psycometric test

In only a few more weeks, you will officially be a first-year student! University life brings so many wonderful opportunities, but your student career will only be a success if you make the right decisions. The choice that is surely the most important is the course you decide to study. As a matter of fact, the wrong career choice is one of the main reasons why students don’t complete their studies. But don’t fret, we have a solution! The NWU offers psychometric tests to assist you in making this important decision.

One of the great benefits of tertiary education is the array of courses and careers that future students can choose from. But, unfortunately, this also leads to great challenges. It’s important that you choose a career that suits your personality, skills, and interests.

All three NWU campuses offer their students the option of psychometric tests. This scientific method is useful in measuring an individual’s intellectual abilities and behavioral pattern. As a result, it can help you decide on your ideal course and career. These tests are performed by experienced experts on the campus of your choice and are a sure way to find some peace of mind around your study choices.

These centers also offer a service to help students develop their learning skills and personal developmental issues, helping you to reach your full potential and study with bigger and greater success.

The NWU also launched an additional service, a free interest index survey helping learners identify possible careers and fields of study that match their interest. School students in grades 8 to 12 can take the survey online. After completing the survey, which most questions you on activities you like and are good at, you will receive a personal report with detailed information on the careers and tertiary courses that might trigger your interest. Please note that the goal of this service is not to replace professional career counselors. Visit the website.

Remember to make your appointment for a psychometric test in advance by contacting the below representatives. Also bring your latest school report along.

Interesting facts and tips on psychometric testing:

 • This is a test that you cannot study for;
 • there aren’t any wrong answers;
 • many job applicants have to complete psychometric tests as part of the employment process;
 • the results will help you determine whether you are making the right career choice – if you answer it honestly;
 • psychometric tests typically take about two and a half to five hours to complete;
 • results are immediately available;
 • the test costs R900.

For any further inquiries, please contact one of the three campuses:

MAFIKENG                                       POTCHEFSTROOM                          VAAL TRIANGLE

018 389 2592                                    018 299 2893                                    016 910 3040

Oor ’n paar weke is jy amptelik ʼn eerstejaarstudent! Dit bring soveel geleenthede, maar jou studente-ervaring sal slegs suksesvol wees as jy die regte keuses maak. Een van die keuses wat sekerlik die belangrikste van almal is, is die kursus wat jy sal loop. Om eerlik te wees, verkeerde loopbaankeuses is een van die groot redes waarom studente nie hul kursusse voltooi nie. Maar moenie bekommerd wees nie, ons bied psigometriese toetse aan om jou te help met hierdie belangrike besluit!

Een van die groot voordele wat tersiêre onderrig bied, is die wye verskeidenheid van kursusse en loopbane waaruit voornemende studente kan kies, maar dit kan ook groot uitdagings veroorsaak. Dit is baie belangrik om die kursus te kies wat by jou geaardheid, aanleg en belangstelling pas.

Die NWU se drie kampusse bied aan alle studente die opsie van psigometriese toetse. Dit is ’n wetenskaplike metode wat gebruik word om individue se verstandelike vermoëns en gedragstyl te meet. Sodoende help die toetse se uitslae met jou kursuskeuse en uiteindelik ook jou loopbaankeuse. Dié toetse word deur ervare kundiges op die kampus van jou keuse aangebied en sal jou help om gemoedsrus kry oor jou kursuskeuse.

Dié sentrums bied ook ʼn diens om te help met leervaardighede en persoonlike ontwikkelingskwessies, wat studente in staat stel om hul volle potensiaal te verwesenlik deur meer suksesvol te studeer.

As ʼn bykomende diens, het die NWU ʼn gratis loopbaanbelangstellingsopname op die been gebring wat leerders help om moontlike loopbane en studievelde by hul spesifieke belangstellingsprofiel te pas. Graad 8 tot 12-leerders kan die aanlynopname, wat hoofsaaklik ondersoek doen oor aktiwiteite waarvan jy hou en dinge waarmee jy goed is, invul. Nadat jy die opname voltooi het, sal jy ’n persoonlike verslag ontvang met inligting oor beroepe en tersiêre kursusse waarin jy moontlik sal belangstel. Let asseblief op dat die doel van dié diens nie is om professionele loopbaanvoorligting te vervang nie. Besoek die webtuiste.

Onthou om vooraf ’n afspraak vir ʼn psigometriese toets te maak deur die onderstaande persone te kontak.Bring ook jou nuutste skoolrapport saam met jou.

Interessante feite en wenke oor psigometriese toetse:

 • Jy kan nie daarvoor leer nie;
 • daar is nie ʼn verkeerde antwoord nie;
 • baie werksapplikante doen ook psigometriese toetse as deel van die aanstellingsproses;
 • die resultate sal bepaal of jy die regte loopbaankeuse maak, mits jy eerlik antwoord;
 • ʼn tipiese psigometriese toets duur tussen twee en ʼn half en vyf uur;
 • uitslae is onmiddellik beskikbaar;
 • koste beloop R900 per toets.

Vir enige navrae hieroor, kontak gerus een van die drie kampusse:

MAFIKENG                                       POTCHEFSTROOM                          VAALDRIEHOEK

018 389 2592                                    018 299 2893                                    016 910 3040

Leave a Reply